Comment

Agne Kinks: Kõik algab kasutaja vajaduste, valude ja eesmärkide kaardistamisest

Agne Kinks on turu- ja kasutajauuringute vallas töötanud üle 20 aasta. Hetkel juhib ta Pipedrive'is turu- ja kliendiuuringute osakonda, kus on töötanud nüüd juba pea 4 aastat. Enne Pipedrive'i töötas Agne uuringufirmas Kantar Emor, kus ta nõustas kliente erinevatest valdkondadest, juhtis erinevatel aegadel sealset meedia ning hilisemas etapis ka kliendistrateegiate osakonda.
Agnel on suur kogemus eelkõige turu-uuringute vallas, Pipedrive'is töötamine on lisanud sinna nüüd juba ka päris korraliku UX valdkonna kogemuse. Pipedrive'is kehtib põhimõte – igaüks helistab! Agne jagab konverentsil kogemust, kuidas organisatsioonis kliendiuuringuid nii korraldada, et igaüks sellega hakkama saab ja saadud sisendit arendustöös kasutada oskab.

Kas Sinu kogemuse põhjal võimendab UX disain äri kasvu? Kuidas?

Kindlasti võimendab. Kui mõelda digitoodetele, ei taha keegi kasutada raskesti mõistetavat, keerukalt kasutatavat ja esteetiliselt ebameeldivat rakendust. Hea kasutajakogemus suurendab klientide rahulolu, mis omakorda suurendab lojaalsust ja positiivset kogemuste jagamist ja soovitamist ning lõpuks ka ettevõtte kasvu.

Praktilisest küljest aitab UX-i disain / uuringud pikas perspektiivis vähendada arenduskulusid ja säästa raha. Lisaks aitab meeldiv kasutajakogemus suurendada kasutajate kaasatust ja konversiooni. See võib olla otsustav tegur ka konkurentidest eristumisel sama niši või tööstusharu piires. Näiteks Pipedrive on alati olnud tuntud oma kasutusmugavuse poolest. Uuringutes ja disainis jälgime tähelepanelikult, et see nii ka jääks.

Enamikes ettevõtetes ja organisatsioonides on palju kasutamata disainipotentsiaali. Mida peaks kõigepealt muutma, et disaini organisatsioonis strateegilisemalt suhtuda?

Hästi uuritud ja testitud disaini mõju tuleks rohkem esile tuua, näitades mõju tegelikele äritulemustele ja kasvu, mida see võib ajendada. Disaini tulemuslikkust peaks jälgima ja mõõtma sarnaselt teiste äritegevuse näitajatega.

Mis teeb Skandinaavia disaini eristuvalt nii heaks? Kuidas seda saavutada?

Ma pole kindlasti sel teemal ekspert ja oskan kommenteerida ainult isikliku kogemuse põhjal.
Aga ma tunnen, et sel on ajatu mõju, kuna see on lihtne, ilus ja funktsionaalne. Looduslike materjalide kasutamine muudab selle elegantseks ja rahulikuks. Kuidas nad seda teevad? Uurijana arvan, et nad lihtsalt teevad põhjalikke uuringuid ja kuulavad, mida kasutajad armastavad.

Kas Sinu arvates peetakse disaini endiselt “pehmeks oskuseks”, mis muudab asjade välimuse ilusamaks, või on suhtumine muutunud? Kuidas peaks disain olema integreeritud äriprotsessidesse?

UX-i uurimise vaatenurgast saan kaasa rääkida arendusprotsessi avastamis- ja kaardistamisetapist. Kõik algab (potentsiaalse) kasutaja vajaduste, valude, eesmärkide ja motivatsioonide kaardistamisest ja ma pole leidnud selleks paremat viisi kui süvaintervjuud. Kogutud teadmiste põhjal saab paremaks sihtimiseks luua persoonasid, kasuks tulevad ka kogemus- või empaatiakaardid.

Pipedrive'is järgneb sellele etapile sageli disainiprint, kuhu on kaasatud kõik sidusrühmad – disain, tootejuhtimine, uuringud, andmeanalüüs ja inseneritöö. See harjutus asetab kõik ühele lehele ja on hea algus tulevase töö jaoks. Hea raamat disainispurdist on Jake Knappi, John Zeratsky, Braden Kowitzi raamat "Sprint: kuidas kõigest viie päevaga lahendada suuri probleeme ja proovida läbi uusi ideid".

Kuidas peaks disain olema integreeritud äristruktuuri?

Olles vaid hiljuti UX- ja disainimaailmaga liitunud, on disain olnud minu jaoks alati põhiosa äristruktuurist. Ma arvan, et disain on ettevõtte tippjuhtide teema ja disaini mõjumõõdikute lisamine toote OKR-ideks ning rahulolu ja kasutatavuse reitingute korrapärane jälgimine peaksid olema kohustuslikud.

Add a comment

Email again: