Comment

Tuuli Pärenson: Otsustamine tuleb viia nii madalale kui võimalik, ideaalis lahendusi loova meeskonnani

Konverentsil veab Gofore tegevjuht Tuuli Pärenson ühes Anton Schubert ühes praktikumi “Digital is Physical – Toward Sustainable Digitalisation” ehk kuidas vähendada digilahenduste jalajälge. Esmapilgul on tegemist justkui pseudoprobleemiga – kuidas need nähtamatud teenused maailma reostavad? Tegelikkuses jätab iga klikk ja digimaailmas liikuv infokild oma jälje ja just seetõttu tuleb ka digiteenustest mõelda kui füüsilistest toodetest või teenustest.
Kahe praktilise tööriista abil aitavad Tuuli ja Anton disaineritel ja arendajatel näha võimalusi, kuidas luua jätkusuutlikke digilahendusi.

Miks on oluline e-teenuste või e-lahenduste arenduses mõelda jalajälje teemadele?

Ma täpsustaks, et küsimus ei ole vaid süsinikjalajäljes, vaid vastutustundlikus ja jätkusuutlikus lähenemises läbivalt. Üks olulisemaid jätkusuutlikkust mõjutavaid tegureid on lahenduse eluiga. Eluiga omakorda sõltub meie võimalusest lahendust hooldada. Kui oskame hinnata erinevate lahenduste riske ja kulusid nende eluea jooksul, siis oskame teha paremaid valikuid, mis pikas perspektiivis vastavad paremini meie vajadustele ja võib juhtuda, et on ka soodsamad.

Kuidas see mõtteviis on Gofore arendusprotsessi mõjutanud?

Gofore on agiilne tarkvara konsultatsiooniettevõte, kes loob ja kohandab lahendusi klientide vajadustest lähtuvalt. Agiilse ettevõttena usume, et otsustamine tuleb viia lahendusi loova meeskonna tasemele. Seni tundsime puudust sellest, et vastutustundlikkust puudutavad otsused tundusid juhtuvat justkui kusagil mujal – tippjuhtkonnas või eraldi vastutustundlikkust edendavas üksuses. Soovides teemat tuua meeskonna tasemele, oleme arendanud välja erinevad metoodikad – kuidas tõsta teadlikkust ja kuidas igapäevaste tegevustega jõuda jätkusuutlikumate lahendusteni. Oluline on selliseid otsuseid igapäevaselt teha ja pidevalt parendada.

Too mõni konkreetne näide e-lahenduses, mille väljatöötamisel Good Growth mõtteviisi olete kasutanud. Mille poolest see erineb tavalahendusest?

Kasutame Good Growth mõtteviisi kõigis oma töödes, sest oleme väärtustest juhitud ettevõte. Aeg-ajalt kasutame ka Good Growth raames loodud konkreetseid abivahendeid, et tööd täpsemini sihistada. Rääkides ühest tööst, mille tulemusi on lubatud ka avaldada, siis koostöös SEI Tallinnaga oli meil võimalus luua süsinikjalajälje kalkulaator X-Road tarkvarale. Huvilised saavad sellega tutvuda siin.

Minu jaoks oli selle töö kõige huvitavam aspekt see, kuidas selle raames said kokku erinevate eluvaldkondade esindajad ja töötasid koos, et teha keskkonnamõju hindamine nii lihtsaks, et sisuliselt iga X-Roadi kasutaja saaks aru, mida nad saavad muuta olukorra parandamiseks. Selline osapoolte kokku toomine on keeruline, kuid samas on Goforel siin pikk kogemus, kuna paratamatult on see olnud oskus, mida tarkvara luues on pidevalt vaja. Tarkvaralahendustel on suur jõud tuua kokku erinevate eluvaldkondade esindajaid. Sageli peavad ka meie loodud lahendused töötama väga erineva profiiliga kasutajatel.

Miks oleks vaja, et kõik IT-arendajad jätkusuutlikult mõtleksid?

Mina usun, et pigem on meil olukord, kus tarkvaraga seotud rollid soovivad mõelda jätkusuutlikult ja nad soovivad, et seda ei takistataks. Tarkvara on looming. Vähesed meist tahavad teadlikult luua kiirmoodi, mis on kolme kuu pärast kasutu. Eksperdid soovivad luua lahendusi, millest on kasutajatele kasu, mida kasutatakse pikaajaliselt. Oluline on neid kuulata ja neile seda võimaldada.

Add a comment

Email again: